Magazyny

Budownictwo Sportowe
i Rekreacyjne

By 27 grudnia 2018 No Comments

Pismo poświęcone infrastrukturze sportowo-rekreacyjnej. Znajdziemy w nim prezentacje najciekawszych obiektów, które powstały zarówno w Polsce jak i na świecie, informacje o nowych technologiach, innowacyjnych rozwiązaniach, sposobie wykonania, utrzymania i wyposażenia. Tematyka pisma obejmuje, między innymi:

  • generalne wykonawstwo obiektów sportowych,
  • systemy budowy hal sportowych,
  • systemy zewnętrznych i wewnętrznych nawierzchni sportowych oraz ich konserwację,
  • technikę basenową – budowę i wyposażenie basenów, chemie basenową, systemy uzdatniania wody basenowej,
  • lodowiska – budowę i wyposażenie, konserwację oraz instalacje chłodzące,
  • instalacje nagłośnieniowe, oświetleniowe itp.,
  • systemy zarządzania obiektami sportowymi,
  • wyposażenie obiektów sportowych i rekreacyjnych,
  • wyposażenie obiektów sportowych, małą architekturę, place zabaw, siłownie terenowe.

Kontakt:
Redaktor prowadząca
Anna Hardecka
a.hardecka@twf.com.pl,

Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomczak Grzegorz
ul. Albatrosów 1b/13, 05-500 Piaseczno

tel. kom. +48 608 470 855
tel. +48 22 702 24 40
faks +48 22 702 24 42

e-mail: g.tomczak@twf.com.pl
www.twf.com.pl